Bra samtalsklimat på Prisdialogen

Den första omgången av samrådsmöten inom Prisdialogen är nu avslutad efter tre fysiska och ett digitalt möte.

Diskussionerna kring en eventuell höjning av fjärrvärmepriserna var konstruktiva och Marcus Tärnvik, Affärsansvarig Energi är nöjd med diskussionerna.

- Vi har haft konstruktiva och kreativa diskussioner kring priset på fjärrvärme och hur prismodellen kan förändras. Jag upplever att dialogen har varit mycket bra, säger Tärnvik.

En rad förslag har kommit in från deltagarna och vi tar nu med dessa för vidare diskussion. Nästa prisdialog sker i augusti och då fortsätter dialogen med våra kunder.

Fakta Prisdialogen

Öppenhet och tydlighet ska prägla dialogen med våra kunder. Därför är vi medlemmar i Prisdialogen, en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Näringsidkare är välkomna att delta i prisdialogen och kan anmäla sitt intresse att delta till oss. Enskilda villaägare har inte möjlighet att delta, men har en representant med i dialogen.

Kontakt

Marcus Tärnvik, Affärsansvarig Energi, marcus.tarnvik@hemab.se