Beslut fattat om utdelning av vindkraftpengar 2023

28 inkomna ansökningar varav nio beviljas bidrag. Nu står det klart vilka föreningar som får ta del av vindkraftpengarna 2023.

Totalt delas i år hela 462 000 kronor ut, fördelat på de nio projekten som blivit beviljade bidrag.

– Det är otroligt glädjande att se att intresset för att utveckla det rörliga friluftslivet i vår kommun är så stort, säger Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. Eftersom så många ansökningar håller en så hög kvalitet är det en grannlaga uppgift att prioritera vilka projekt som ska beviljas medel. Jag uppmanar därför föreningar att fortsätta söka om man inte blivit beviljade medel den här gången då ansökningsperioden för nästa år redan nu är öppen.

Följande bidragsansökningar är beviljade:

Vårdkasen

Upprustning av vollebollplaner Smitingen - Härnösands Volleybollklubb

Lekpark vid badstrand - Utansjö AIF

Underhåll av skoterleder i Högsjö - Högsjö Snöskoterklubb

Tillgänglighetsanpassad stig ned till Godstjärn - Bondsjöhöjdens IK Skidor

Spjutås

Fortsatt tillgänglighetsanpassning Värptjärn - SFK Strömsländan

Multisportarena på mötesplats Beget - Häggdångers intresseförening

Bredare spångar Fälleberget - Friluftsfrämjandet Härnösand

Vilobänkar Fälleberget - Friluftsfrämjandet Härnösand

Grillplats vid Fällestugan - Friluftsfrämjandet Härnösand

Bakgrund Vindkraftpengar

HEMAB har beslutat att avsätta 1% av investeringen och 1% av bruttointäkterna årligen för Vindkraft
Vårdkasen, till satsningar på rörligt friluftsliv. Sedan 2020 finns möjlighet att söka bidrag från denna
avsättning i hela kommunen.

En avsättning av upp till 1% av investerade medel för byggnationen av vindkraftsverken på Spjutås
har satts av för samma ändamål, men gäller för Spjutås och angränsande områden samt inkluderar
även andra angelägna intressen i närområdet till Spjutåsprojektet.

Beslutsgruppen, som består av representanter från HEMAB, HEMABs styrelse, Samhällsförvaltningen och Samhällsnämnden, ska utifrån inkomna ansökningar och idéer fatta beslut om fördelning av de pengar som finns tillgängliga. Pengar kan komma att fonderas mellan åren om beslutsgruppen finner så lämpligt, det vill säga alla ackumulerade pengar behöver inte nyttjas vid respektive beslutstillfälle.

Ansök redan nu

Nästa ansökningsperiod, som avslutas söndag 31 mars 2024, är redan öppen. Välkommen med din ansökan via denna sida: Ansökan om vindkraftpengar. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fredrik Olsson, chef Kund och marknad, 073-089 30 69, fredrik.olsson@hemab.se