Beredskapsveckan – få koll på vattnet

I en kris behöver du se till att du har vatten så att du klarar dig. Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat.

Om du har en plan för och en medvetenhet kring hur du får tag på vatten i krisläge så är mycket vunnet. Med några dunkar, en vanlig frys och möjlighet att koka ditt vatten kommer du långt.

Bra att veta om vatten

Du behöver tre-fem liter vatten per person och dag. Det räcker till dryck och det allra nödvändigaste. Tänk på att om du har hund, katt eller andra djur går det åt vatten även till dem.

Om strömmen försvinner kan du behöva ha extra vatten upptappat, till både familjen och husdjuren. Ett smart sätt att förbereda sig är att frysa in vatten i PET-flaskor. Flaskorna fungerar då både som reservdricksvatten och som kylklampar i frysen under längre strömavbrott. Kom ihåg att inte fylla flaskorna ända upp, då spricker de när vattnet fryser.

Förvaringen är viktig för att vattnet ska hålla. Hållbarhetstiden beror på hur rent vattnet är från början och hur ren behållaren är. Förvara vattnet mörkt och kallare än rumstemperatur så håller det sig fräscht längre. Gränsen för hur länge det går att förvara dricksvatten har mer med lukten och smaken att göra än med risk för sjukdom.

 • Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar.
 • Fyll på med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten.
 • Förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt.

Om det blir brist på vatten kan vi ställa ut vattentankar på bestämda platser, dit du får gå för att hämta vatten i egna kärl. Räkna med att du får hämta begränsade mängder, eftersom vattnet ska räcka till så många som möjligt. I verkligt nödläge kan du smälta snö eller hämta vatten från vattendrag. Ta i så fall vatten från ställen där vattnet rinner, eller som ligger långt ut från stranden. Koka alltid vatten som du har hämtat ute.

 • Koka upp vattnet tills det bubblar kraftigt med stora bubblor. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
 • Häll upp det kokta dricksvattnet i en ren kanna eller flaska, och låt det svalna.

Checklista för tillgång till vatten vid kris

 • Dunkar, gärna med tappkran. Det finns hopfällbara som tar mindre plats.
 • Flaskor med skruvkork
 • Hinkar med lock
 • PET-flaskor att frysa vatten i (fyll inte ända upp, då spricker flaskan)
 • Mineralvatten
 • Kokmöjlighet för att kunna koka vatten hämtat utifrån

Vill du testa hur väl förberedd du är? Gör utmaningen Sju dagar på MSBs webbsida Länk till annan webbplats.. Det tar ungefär 15 minuter och kan vara värt besväret.

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som anordnas vecka 39 av MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är att öka människors motståndskraft inför kriser och är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Kontakt

Läs mer om Beredskapsveckan på MSBs webbsida: Beredskapsveckan (msb.se) Länk till annan webbplats.

Läs eller ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer, Pdf, 3 MB. som MSB skickade ut till alla hushåll i maj 2018.