Ammoniakläcka vid Kraftvärmeverket

Idag har man upptäckt en ammoniakläcka vid Kraftvärmeverket vid Murbergsviken. Ingen fara för person eller miljö bedöms finnas i nuläget.

Det handlar om ett läckage från verkets NOx reduceringssystem. Läckaget är isolerat till systemets invallning och räddningstjänst är kontaktad för att pumpa läckaget till behållare.

Nuvarande bedömning är att det inte finns någon fara för person eller miljö.

Texten kommer uppdateras om ny information inkommer.