Vad gör HEMAB om kunden misstänker att elmätaren går fel?

Om en kund begär kontrollmätning av den egna mätaren, kan vi antingen mäta med en extra mätare under en period eller byta mätare och skicka in den gamla för kontroll. Kunden får i regel stå för den extra kostnaden, såvida inget fel uppdagas.