Vad gör HEMAB om elmätaren visar sig ha registrerat för stor överföring av el?

Om det på grund av tekniska fel i mätaren har registrerats för stor överföring av el i mätaren ska HEMAB, efter samråd med kunden, uppskatta och fastställa den mängd som har överförts. Den felaktiga debiteringen ska regleras utan dröjsmål. Begreppet "utan dröjsmål" innebär i de flesta fall (för mindre belopp i förhållande till årskostnaden) att det är tillräckligt att regleringen sker vid följande fakturering.