Går de nya elmätarna snabbare än de gamla?

Stefan Svensson, som ansvarar för den löpande kontrollen av landets elmätare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, säger så här:

— Det finns inget faktiskt belägg för påståendet att de nya elmätarna skulle gå fortare. Inte heller finns belägg för att de gamla mätarna skulle gå långsammare. Det är dock viktigt att behålla ett hälsosamt ifråga-sättande av elektroniken i nya mätare. Elektronik kan gå sönder och gör det ibland. Men den mätnoggrannhet vi har bland Sveriges elmätare är riktigt bra. Våra stickprovskontroller visar att det i snitt handlar om runt 0,1 procents felvisning. 95 procent av elmätarna har en felvisning mindre än 1,2 procent.

Sverige är internationellt aningen speciellt, då vi har relativt fler mätare som arbetar utomhus i lägre temperaturer än i många andra länder. Detta innebär att mätnoggrannheten kan påverkas. Inom EU är det dock beslutat att denna typ av mätning får ha en felvisning på 5 procent-enheter, vilket också Sverige har anammat - detta gällde även tidigare. Just nu saknas gällande föreskrift. Men kommande föreskrift från SWEDAC innebär att denna marginal sänks till 3,5 procentenheter -  en gräns som inte ska vara något problem för dagens elmätare.