Finns det elmätare som visar en för hög elförbrukning?

Elektronik kan gå sönder och gör det ibland. I Sverige totalt sett har man hittills installerat nästan 5,2 miljoner mätare och det har upptäckts att ett fåtal har varit behäftade med fel. Men många av dessa har upptäckts snabbt av elnätsföretagen, eftersom vi nu har en kommunikation med mätaren.

Totalt sett så har en enkätundersökning bland elnätsföretag visat att mindre än 0,5% av installerade mätare har varit behäftade med fel. Detta är varken sämre eller bättre än de gamla mätarna som också kunde uppvisa fel i sällsynta fall.