Vattnet behöver ej längre kokas i Veda

Vi har nu fått provsvaren från lab och de visar inga tecken på att dricksvattnet blivit kontaminerat vid förra veckans vattenläcka. Vi häver därför det kokningsråd som tidigare gällde dricksvattnet i Veda.