VATTEN - Störningar i vattenleveransen till Gammelvägen, Ramvik 23/5-2021

Akut vattenläcka på Gammelvägen 78, Ramvik. Ett tiotal fastigheter berörs. En vattenvagn med dricksvatten kommer att finnas utställd på Gammelvägen i närheten av läckan. Lagning av läckan beräknas påbörjas måndag 24/5. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.