Vatten - planerat avbrott Prästängsvägen 28/2

Med anledning av underhållsarbete kommer vattnet att vara avstängt mellan klockan 07.30-16.00

Vattnet kommer att stängas för ett antal fastigheter på Prästängsvägen på måndag 28/2 mellan 07.30 - 16.00 på grund av ett ledningsarbete.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.