Vatten - Planerat avbrott Poppelvägen måndag 13/2

Vattnet kommer att stängas för ett antal fastigheter på Poppelvägen på måndag 13/2 mellan 07.30 - 15.30 på grund av ett ledningsarbete. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.