Vatten - Planerat avbrott på delar av Aspvägen

  1. Med anledning av underhållsarbete av ledningsnätet kommer vattnet att vara avstängt för delar av Aspvägen mellan klockan 07.30 och 15.30 mån-fre med start måndag 2023-02-20. Berörda fastigheter ligger på sträckan mellan Västra Ringvägen och Rönngatan.
  2.  Arbetet beräknas pågå i cirka fyra veckor.

Passa gärna på att fylla upp någon dunk eller annat kärl med vatten på kvällen för att underlätta under tiden då vattnet är avstängt.
Kontaktpersoner Patrik Höglund, HEMAB - 0611-55 75 00 Stefan Nordin, Svevia - 070-148 76 19
När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.