Vatten - Planerat avbrott Hovsgatan/Ludvig Nordströms Gata. Måndag 2020-06-22

Med anledning av underhållsarbete kommer vattnet att vara avstängt mellan 7:30-10:30.

Berörda fastigheter: Ludvig Nordströmsgata 7, 9, 11. 8, 10, 12 A och B, Hovsgatan 5 A och B, 22 A och B samt Sambiblioteket.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda.

Kontaktperson Fredrik Estman 0611-55 75 00

När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN några minuter tills vattnet är helt klart.