Vatten - Planerat avbrott Hälledal, torsdag 4/5.

Vattnet stängs av till ett mindre antal fastigheter i Hälledal, torsdag 4/5 kl. 07.30 på grund av ett arbete med ledningarna. Vattnet kommer vara avstängt hela dagen och eventuellt även fram till fredag. En vattenvagn där man kan hämta vatten kommer att placeras ut vid Hälledals Pizzeria.

Innan vattnet stängs kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.