Vatten - Planerad kortare avbrott Lägergatan. 2023-08-22

Vattnet stängs av och till, till din fastighet kl.12:00-16:00. 2023-08-22

På grund av felsökning på dricksvatten nätet så är vi tvungen att stänga av vattnet i kortare stunder.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.

Kontaktperson är kundservice, 0611-55 75 00.