Vattenläcka Ytterfälle 2023-05-08

En vattenläcka gör att vi måste stänga vattnet till ett fåtal fastigheter i Ytterfälle. Arbetet beräknas pågå hela dagen.

Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.