Vattenläcka Utansjö/Hälledal 2021-04-06

  1. På grund av en vattenläcka är område Utansjö/Hälledal utan vatten.

Klockan 13:00

Vi arbetar för att finna läckan/åtgärda felet.

Kontaktperson är kundservice, 0611-55 75 00.

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.