Vattenläcka Rö 2021-07-20

På grund av en vattenläcka är boende i Rö utan vatten.

Klockan 07:13
Mer information kommer när vi vet mer om felet.

UPPDATERING 07:49
Vi hade en driftstörning på vattenverket i Rö som orsakade att kunder i Rö blev utan vatten.
Felet är åtgärdat men vattnet kan komma att vara missfärgat när det släppts på.
Vi har ställt ut en vattenvagn på Sågverket, Rö 303.

 

Kontaktperson är Patrik Höglund, 0611-55 75 00.

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.