Vattenläcka Poppelvägen

En vattenläcka vid Poppelvägen gör att vi måste stänga vattnet till ett antal fastigheter under perioder idag måndag och eventuellt även under tisdagen. Vägen kommer vara helt avstängd för genomfart utanför Poppelvägen 7 och 9.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.