Vattenläcka Näs – 2022-11-19

En vattenläcka i Näs påverkar leveransen av dricksvatten till ett antal kunder. En vattenvagn kommer placeras ut vid pumpstationen i Valnäs. Läckan kommer att åtgärdas med start måndag morgon. När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.