Vattenläcka Jensenvägen måndag 2023-05-08

En akut vattenläcka i Jensenvägen gör att vi inom kort måste stänga av vattnet till ett antal fastigheter. I samband med grävningen kommer hela vägen bli avstängd. Vi kommer dock tillfälligt att öppna vägen norrifrån så alla kan komma fram till sina fastigheter.

Innan vattnet stängs kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.