Vattenläcka i Starred – 4 mars 2021

Alla i Starred är utan vatten, och vi arbetar intensivt med felsökning och åtgärder.