Vattenavstängning Västra Ringvägen, Lärkvägen och Aspvägen 11/2

Vattnet stängs på måndag morgon 11/2 mellan kl. 07.30 - 15.30 till ett fåtal fastigheter på Västra Ringvägen, Aspvägen och Lärkvägen. Detta på grund av ett arbete med ledningsnätet. Observera att tidsspannet är en uppskattning och kan komma att ändras med kort varsel.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.