Vattenavstängning tisdag 22-02-08 på delar av Betesvägen

Vattnet stängs av till Betesvägen 2-24 samt 26 och 28, i morgon under eftermiddagen kl 12.00 - 16.00, på grund av ett arbete på ledningsnätet. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.