Vattenavstängning Storgatan måndag 2022-10-31

Vattnet stängs av på delar av Storgatan, måndag 07.00 - 12.00 p.g.a. ett ledningsarbete i gatan. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart. Mer information på www.hemab.se/driftinfo