Vattenavstängning Smidesvägen Ramvik 27/2

På grund av ett arbete i ledningsnätet så stänger vi vattnet för ett fåtal fastigheter på Smidesvägen i Ramvik. Avstängningen är beräknad till 07.30 - 15.30. Tidsspannet är ungefärligt och kan komma att ändras med kort varsel.

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.