Vattenavstängning Själand/Gryttjom 2021-07-21

Med anledning av underhållsarbete blir vi tvungna att stänga av vattnet för boende i Själand/Gryttjom
Onsdag 21/7 09.00 - 12.00.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
Se till att alla vattenkranar är stängda.
När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma.
Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder.
Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.