Vattenavstängning onsdag 22/5 på Varvsgatan, Magasinsgatan och Kronholmsplan

Vattnet stängs till ett antal fastigheter på Varvsgatan, Magasinsgatan och Kronholmsplan, onsdag 22/5 mellan 08.00 - 12.00 på grund av ett arbete med vattenledningarna.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.