Vattenavstängning Lärkvägen onsdag 17/4

Vattnet stängs till ett fåtal fastigheter på Lärkvägen under onsdag 17/4 på grund av ett underhållsarbete i vattenledningsnätet. Ungefärlig tid 08.00 - 13.00.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.