Vattenavstängning Lärkvägen med start 1 september

Med anledning av underhållsarbete kommer vattnet att vara avstängt för delar av Lärkvägen mellan klockan 07.00 och 15.30.

Ombyggnation av VA-ledningsnätet kommer att påbörjas den 1 september och beräknas pågå i cirka 7 veckor.

Vattenpost för dricksvatten kommer att vara utställd så att alla kan hämta sitt dagsbehov av dricksvatten.

Kontaktpersoner

Patrik Höglund, HEMAB - 0611-55 75 00

Stefan Nordin, Svevia - 070-148 76 19

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.