Vattenavstängning i Hälledal - 2019-11-21

Vi planerar i dag underhåll av vattenledningarna i Hälledal, med start 09:00 den 21 november 2019. Vattnet stängs av till ett antal fastigheter samt Högsjögården. Innan dess kan ni tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Mer information på: www.hemab.se.