Vattenavstängning Apelvägen och Aspvägen samt störningar på närliggande gator. Tisdag 11/6

Vattnet stängs av till ett antal fastigheter på Apelvägen och Aspvägen, imorgon tisdag mellan 07.30 - 15.30 på grund av ett arbete med vattenledningarna. Närliggande gator kan påverkas och få betydligt lägre vattentryck under dagen.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart.