Vattenavstängning Allévägen 1-8

Till: {name}. Vattnet stängs av till din fastighet, {adress}, i morgon mellan kl 07.30 - 15.30 på grund av ett arbete i ledningsnätet. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i EN kran några minuter tills vattnet är helt klart. Mer information på www.hemab.se/driftinfo