Vattenavstänging Theodor Hellmans väg 6-54. 18/3 och 19/3

Med anledning av underhållsarbete kommer vattnet att vara avstängt mellan klockan 07:30 - 15:30.

Vattnet stängs av till ett antal fastigheter på Theodor Hellmans väg. Måndag och Tisdag mellan kl.07:30-15:30.

Ombyggnaden kommer att utföras av Härnösands kommuns gatuenhet på uppdrag av Härnösand Energi & Miljö AB. Under ombyggnadstiden kan tidvis tillgängligheten till fastigheterna försvåras. Dessa frågor löses lämpligen med kommunens arbetsledare, Stefan Nordin tel. 0611-34 85 93, under arbetets gång.

När vattnet släpps på igen kan en viss missfärgning uppstå. Om vattnet är missfärgat, spola i EN kran och undvik att köra tvätt- och diskmaskin innan vattnet åter blivit klart.