UPPDATERING - Stopp i avloppsledning Solumshamn 2019-12-09

Nu fungerar avloppsystemet i Solumshamn som vanligt igen

Uppdaterad den 9 december 2019 Klockan 13:00


Klockan 15:50

Ungefär 56 kunder/hushåll berörs.

Vi arbetar för att åtgärda felet.

Vi ber boende att hushålla med vattnet och inte spola i kranar och toaletter tills felet är avhjälpt.