Uppdatering - Planerat fjärrvärmeavbrott Trädgårdsgatan

Uppdatering 2019-05-21 kl. 23.40

Nu är arbetet klart och fjärrvärmen är åter.

Uppdatering 2019-05-21 kl. 22.15 

Arbetet pågår fortfarande på Trädgårdsgatan.

Oklart för tillfället när det beräknas vara klart. Håll utkik efter ny uppdatering.

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-22 tisdagen 21 maj.

Berörda gator är Trädgårdsgatan, Brunnshusgatan 1 och 6, Nybrogatan 13, Norra Kyrkogatan 3 - 10, Franzéngatan 1-18, Telegrafgränd, Storgatan 22-30.

Ungefär 15 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.