UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Södra Brännan, Geresta och Kapellsberg 20200908

Med anledning av underhållsarbete kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 08-20 tisdag 8 september

Berörda gator är Kapellgatan, Villavägen 3-14, Allévägen 1-22,  Frideborgsgatan 14-33, Åkervägen 1-3, Vangstagatan 11-36, Skiftesvägen, Rosenbäcksallén 15-39, Kristinaskolan, Prostvägen, Prästängsvägen, Kapellsberg 110, Flöjtgatan, Fagottgatan, Klarinettgatan, Kornettgatan, Trumpetgatan, Vangsta, Åkermansgatan, Kempevägen, Ångströmsgatan, Carlgrensvägen, Magnus Huss väg, Lidgatan, Krokvägen och Grönkullavägen

Ungefär 200 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

Beskriv nästa steg i åtgärdsarbetet om det är relevant. Exempel: Felavhjälpningen beräknas vara klar klockan 20.30

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.