UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Södra Brännan

Tisdag 29 januari klockan 13: Nu är fjärrvärmen illbaka

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.