UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Skeppsbron 2018-11-20

Klockan 09:50: Nu är fjärrvärmen tillbaka.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.