UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Saltviksvägen 11-15

Klockan 13:30: På grund av tekniska svårigheter tar arbetet längre tid och beräknas vara klart kl 22 ikväll 21 oktober .

Kontaktperson är Willy Gahlin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.