UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott

Rotudden tisdag 4 juni

Klockan 15:50: På grund av tekniska svårigheter förlängs fjärrvärmeavstängningen till klockan 20:00

Berörda gator är Skarpskyttegatan, Svenninggatan, Sundsgatan, Södra Strömsborgsgatan, Vikingagatan, Lasarettsgatan 2-6, Sköldgatan, Södra Vägen 4-14 och Fiskekroken

Ungefär 47 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Villy Galin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.