UPPDATERING Planerat fjärrvärmeavbrott Orrvägen och Kackelabacken 1-20 onsdag 5 juni, förlängning till klockan 18:00

Klockan 14:00: På grund av tekniska svårigheter förlängs avbrottet till klockan 18:00.

Ungefär 14 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Villy Galin, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.