UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Norra Kyrkogatan 15 - 19 och Backgränd 9 onsdag 31 augusti

Klockan 17:45: På grund av tekniska problem är avstängningen förlängd till klockan 20:00


Kontaktperson är Håkan Bergman 0611-55 75 00

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.