UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Kusthöjden och Skyttevägen torsdag 9/9

Klockan 18:00: Nu är all fjärrvärme tillbaka!

Kontaktperson är Anders Byström 0611-55 75 00

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.