UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Kattastrand 11/10

Klockan 11:10: Nu är fjärrvärmen tillbaka

 

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.