UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott Kapellgatan 1-20 26 augusti

Klockan 17:00: Nu är fjärrvärmen tillbaka!


Kontaktperson är Villy Gahlin 0611-55 75 00.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.