UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott

Haga tisdag 25 maj

Klockan 14:00. På grund av tekniska svårigheter beräknas arbetet bli klart kl 16:30

Berörda gator är Roslingsvägen 6-28, Granbergsgatan, Vitbergsgatan, Hagagatan

Ungefär 51 fastigheter berörs.

Kontaktperson är Anders Byström, 0611-55 75 00.

När fjärrvärmen stängs av påverkas värme och varmvatten. Kallvatten fungerar som vanligt. Tvättmaskiner som tar in kallvatten och värmer det i maskinen påverkas alltså inte av avbrottet.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.

Kontaktperson är XXX XXX, 0611-55 75 XX eller 070- XXX XX XX.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.