UPPDATERING: Planerat fjärrvärmeavbrott Haga

Klockan 10:30 Arbetet är avslutat och alla kunder har fått värmen tillbaka.

Berörda gator är Roslingsvägen 4-28, Hagagatan, Vitbergsgatan och Granbergsgatan.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.