UPPDATERING planerat fjärrvärmeavbrott

Geresta onsdag 1 november kl 08-16 är uppskjutet till kl 17-20 ikväll pga tekniska svårigheter

För att kunna koppla in ytterligare fjärrvärmekunder kommer fjärrvärmen att vara avstängd mellan klockan 17-20 onsdag 1 november

Berörda gator är: Kempevägen, Magnus Huss väg, Åkermansgatan 9-16, Carlgrensvägen , Ångströmsgatan 5-14,

Ungefär 41 fastigheter berörs.

Uppstår problem under fjärrvärmeavstängningen går det bra att ringa vår jourtelefon 0611-55 75 55.

När fjärrvärmevattnet kallnar kan det börja droppa från din fjärrvärmecentral. Det beror på att packningar i värmeväxlaren krymper och sedan inte hinner täta snabbt nog när värmen kommer åter. Om läckaget inte upphör inom cirka en halvtimme, kontakta HEMAB på 0611-55 75 00.